Elbruch, Wolf
Naslovi od: Elbruch, WolfPatka, Smrt i tulipan