Grippando, James
Naslovi od: Grippando, JamesDoušnik
Nađeni novac
Onkraj sumnje
Oporuka
Otkupnina
Otmica
Pod okriljem tame
Pomilovanje