Chrichton, Michael
Naslovi od: Chrichton, MichaelJurski park
Konstrukcija
Razotkrivanje