Đuretić, Nikola
Naslovi od: Đuretić, NikolaKao zvuk otoka
Odlazak/Oproštaj
Osveta mimoza
Posljednja predaja: (roman)
Raspuko se nar: jedna tanka i stotinu haiku
Zavičajni oblog