Grey, Zane
Naslovi od: Grey, ZaneAmes Arizonac
Betty Zane
Brdo konjskog carstva
Crna legija
Družina krivog noža
Dvoboj klanova
Grmljavina stada
Jahači rumene kadulje
Karavane se bore
Loganovo stado
Pljačkaško gnijezdo
Posljednji graničar
Siena čeka
Trag duge
Tragom bjegunca
Zlato pustoši
Žutokljunac