Flynn, Vince
Naslovi od: Flynn, VinceAmerički plaćenik
Dioba vlasti
Dozvola za ubojstvo
Igre moći
Izvršna vlast
Treća opcija
Ubojiti hitac